Skip to main content

Zarządzanie odpadami

Kontenery i pojemniki przeznaczone do składowania odpadów komunalnych i przemysłowych.

Pojemniki modułowe

Modułowe pojemniki na odpady.

Kontenery typu KP 7

Kontenery typu KP są przeznaczone do składowania wielkogabarytowych odpadów komunalnych i przemysłowych.

Kontenery typu KP10

Kontenery typu KP-10 są przeznaczone do składowania wielkogabarytowych odpadów komunalnych i przemysłowych.

Kontenery typu KP12

Kontenery typu KP-12 są przeznaczone do składowania wielkogabarytowych odpadów komunalnych i przemysłowych.

Kontenery siatkowe

Kontenery siatkowe przeznaczone są na odpady zielone.

Kontener typu Mulda

Kontenery typu MULDA to kontenery przeznaczone do składowania i przewozu różnych ładunków w tym odpadów komunalnych i przemysłowych.