Dofinansowania Unijne

D&K TECHNOLOGY Sp. z o.o. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych w firmie D&K Technology, mających na celu opracowanie innowacyjnego produktu MainBox, umożliwiającego odbiór produktów spożywczych bez konieczności czekania na dostawcę”.

Cel projektu: Celem projektu było przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych, które pozwoliły na wzmocnienie potencjału firmy D&K TECHNOLOGY, dzięki opracowaniu nowego produktu MainBox, umożliwiającego zdalne zamawianie i odbiór produktów spożywczych, dostarczonych wcześniej przez wybranego dostawcę.

Planowane efekty: Realizacja przedmiotowego projektu przez firmę D&K Technology obejmowała przeprowadzenie prac B+R które pozwoliły na opracowanie nowego produktu – MainBox, umożliwiającego zdalne zamawianie i odbiór produktów spożywczych, dostarczonych wcześniej przez wybranego dostawcę. Nowatorskie rozwiązanie stanowić będzie przełom na rynku, ponieważ posiada duży potencjał komercyjny przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnych skutków zjawisk cywilizacyjnych – odpadów żywności i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Klienci korzystający z MainBox będą mogli racjonalnie gospodarować żywnością: dokonywać zakupów bez zbędnego jej magazynowania, co często prowadzi do jej zepsucia i marnotrawienia.

Wartość projektu: 915 026,33PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  650 270,04PLN

 

Artykuł Zakładu Technologii i Techniki Chłodnictwa IBPRS-PIB dostępny pod linkiem:

https://www.ibprs.pl/opracowanie-innowacyjnego-urzadzenia-mainbox-paczkomat-dla-zywnosci/

==================================================

D&K TECHNOLOGY Sp. z o.o. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Modyfikacja budynku i procesów technologicznych pod względem efektywności energetycznej oraz zakup instalacji wytwarzania energii z OZE przez firmę D&K TECHNOLOGY Sp. z o.o.”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności firmy D&K TECHNOLOGY poprzez bezpośredni wpływ na efektywność energetyczną wszystkich aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Modernizacja budynku, modyfikacja procesów technologicznych pod względem efektywności energetycznej oraz zakup instalacji wytwarzania energii istotnie będzie oddziaływać na innowacyjność procesów technologicznych i samego produktu w postaci Przepisomatu – urządzenia do wyszukiwania i wyświetlania przepisów kulinarnych – laureata konkursu innowacja handlu 2016.

Planowane efekty: Realizacja projektu umożliwi unowocześnienie procesu produkcyjnego w kontekście pozytywnego oddziaływania na środowisko, co bezpośrednio wpłyniena wyraźną przewagę konkurencyjną i utrzymać wiodącą rolę wśród czołowych producentów elementów metalowych na świecie (zgodność z strategią rozwoju firmy, strategią wzmacniania potencjału, strategią opracowywania i wdrażania innowacji). Realną potrzebą jest zaspokojenie popytu na nowe, ulepszane produkty, które powstają w oparciu o technologię i warunki mające pozytywny wpływ na środowisko.

Wartość projektu:  1 433 724,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  757 659,50 PLN

 

==================================================

 

D&K TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuję projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Wdrożenie wyników prac B+R, umożliwiających wytwarzanie innowacyjnego zintegrowanego stanowiska kasowego SMARTPOS”

 

Cel projektu: Celem projektu jest  realizacja inwestycji, mająca umożliwić wdrożenie innowacyjnej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji nowego produktu, jakim jest samoobsługowe, zintegrowane stanowisko kasowe SMARTPOS. Wpłynie to na podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności oraz potencjału technologicznego firmy D&K Technology.

 

Planowane efekty: Efektem projektu będzie nowy produkt w ofercie firmy D&K Technology (samoobsługowe zintegrowane stanowisko kasowe SMARTPOS), który będzie  oferowany na rynku krajowym oraz zagranicznym. Nowy produkt zostanie dostosowany do potrzeb odbiorców zagranicznych i tym samym wzmocni pozycję firmy na rynku międzynarodowym.

 

 

Wartość projektu:  1 326 704,68 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  464 346,63 PLN

 

 

 

Więcej informacji na temat projektów można uzyskać poprzez email: sekretariat@dktechnology.pl